Warszawa jest stolicą naszego kraju.. Dlatego uchodzi za miasto fantastyczniewartościowe o ile mówimy o rynku domów i mieszkań. Nieruchomości Warszawa to wyjątkowo rozległytemat. Jest tak z sporej ilości powodów.Możemy żeby z tegospowodować ciekawą książkę,dzięki temu powinno się skupić się tylko nanajistotniejszych aspektach. Warszawa jestnajważniejszym miastem na terenie rp oraz jednym z najistotniejszych w Europie.Ma też wiele niezagospodarowanych działek w centrum i jegonajbliższych okolicach. To powoduje, że jestniesłychanieatrakcyjnym miejscem dla deweloperów orazinwestorów, publicznych, ale przede wszystkimswoich. W ostatnich latach istnieje możliwość zauważyćdynamiczny wzrost zainteresowania Stolicą Polski. W minionych 10 latach powstało kilkapiętrowców biurowych, co niezwyklewidoczne jest w krajobrazie, w postacinowoczesnych wysokościowców. Dlatego, wzrosło  zapotrzebowanie na mieszkania użytkowe w umiejscowieniach w pobliżu nowoczesnych wysokościowców Warszawa ulega zmianom na naszych oczach ale trzeba przyznać, że zmiana jestzdecydowanie na lepsze. Staje sięinnowacyjnym miastem, liderem nie tylko wkraju, ale oraz w Europie. To jedyniepowiększa jej miejsce na rynku nieruchomości użytkowychale również mieszkaniowych.